Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Královéhradecký kraj

Adresa

Gočárova třída 1620/30
500 02 Hradec Králové
4. patro, dveře č. 523

Poskytujeme sociální služby v Náchodě, každé první pondělí v měsíci na adrese úřadu práce, Kladská 1092, 2. patro, č. dveří 203 nebo dle dohody. 

Nově poskytujeme sociální služby v Trutnově, každé třetí úterý v měsíci na adrese Horská 5, 1. mezipatro, číslo dveří 502 nebo dle dohody.Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

 

Služby

Pobočka Tichého světa pro Královéhradecký kraj se již od svého otevření v roce 2013 podílí na podpoře osob se sluchovým postižením v kraji.

Pomáháme klientům najít cestu z tíživé životní situace i při vyřizování běžných záležitostí. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho potřeb a přání, s respektem k volbě komunikačního prostředku.

Mimo tuto činnost se podílíme na odstraňování komunikačních bariér i šíření informací o světě osob se sluchovým postižením, formou přednášek a workshopů, kde se snažíme oba tyto světy přiblížit.

V Královéhradeckém kraji spolupracujeme s veřejnými institucemi, neziskovými organizacemi i soukromými subjekty. Poskytujeme praxe studentům VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka i studentům Univerzity Hradec Králové programů Speciální pedagogiky či Sociální práce.

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Služba sociální rehabilitace je v roce 2020 realizována s finanční podporou města Náchod. Děkujeme!

 

 

 

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Michaela Novotná - znakující

Vedoucí konzultantka

Mgr. Michaela Novotná

Tereza Pospíšilová

Konzultantka

Tereza Pospíšilová