Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Praha

Adresa

Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4
 Otevírací hodiny

  Ambulantní Terénní
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Středa   8:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Pátek   8:00 - 16:00

Jiné časy po domluvě

 

Služby

Cílem konzultantů pražské pobočky Tichého světa je poskytnout pomoc a podporu lidem se sluchovým postižením při jejich snaze o začlenění do běžné/majoritní společnosti slyšících. Naši konzultanti rozumí potřebám svých klientů a ve svém  přístupu k nim používají způsob komunikace, který je lidem se sluchovým postižením vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností.

Šíříme povědomí o lidech se sluchovým postižením i ve společnosti slyšících, vysvětlujeme specifika kontaktu s  neslyšícími a nedoslýchavými a učíme je znát a používat pravidla komunikace s nimi.


Nabízíme kurzy Českého znakového jazyka pro veřejnost.

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace:

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Odborné sociální poradenství:

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

V jakých oblastech vás můžeme podpořit.

Tlumočnické služby:

Cílem těchto služeb je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. 

Služba je poskytována především v rámci ONLINE TLUMOČENÍ A PŘEPISU.

Seznam bezbariérových míst, kde je možné využít službu Tichá Linka, naleznete zde

Podpořili nás:

Služba sociální rehabilitace je v roce 2020 realizována s finanční podporou MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 9, MČ Praha 10, MČ Praha 11 a MČ Praha 12. Děkujeme! 

Služba odborného sociálního poradenství je v roce 2020 realizována s finanční podporou MČ Praha 10, MČ Praha 5 a MČ Praha 4. Děkujeme!

Tlumočnická služba je v roce 2020 realizována s finanční podporou MČ Praha 3, MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 7, MČ Praha 10, MČ Praha 11 a MČ Praha 12, MČ Praha 17 a MČ Praha 18. Děkujeme!  

MČ Praha 10

AKTUALITA:

Pražská pobočka Tichého světa uspořádala na konci srpna v Lanovém centru proud Sportovní den s Tichým světem. Akce byla realizována za pomoci Nadačního fondu Tesco v rámci  programu "Vy rozhodujete, my pomáháme". Jak se podařila se můžete podívat ve videu níže.

Zaměstnanci na pobočce

Mgr. Romana Bicanová - znakující

Vedoucí konzultantka

Mgr. Romana Bicanová

Terézia Holcová - znakující

Konzultantka

Terézia Holcová